Magunkról

A Katymári Sporthorgász Egyesület

1989 óta működő civil szervezet.
A község összlakosságának 7,6%-át magába foglaló egyesület, melynek megtartása és fejlesztése a község és a tagság közös érdeke és célja.
Tevékenységünk a 6 éves kortól az idős korig átöleli az élet minden szakaszát. A Horgász Egyesület 3 tavon folytat horgászati tevékenységet,
melyből kettő az egyesület saját tulajdonában van: a Batinkov-tó 6,1 ha, az ivadéknevelő tó 4,1 ha területű.
A Kastély-tó, amelyen haszonbérleti szerződés alapján folyik a horgászat, 1 ha területen fekszik.

E három helyszín alakítását a természeti környezettel és a község fejlesztési törekvéseivel összhangban végezzük.

A Batinkov tavon kialakított stégek szakhatósági engedély alapján készültek, melyek a természettel harmonizáló egységes képet alkotnak.

Az elmúlt évek során a nevelőtavunk állapota leromlott, eliszaposodott, oldalfalai beomlottak. A tagok összefogásával 2008-ban elkezdtük az iszaptalanítást, 2009-ben pedig védőfalak kialakítását. Mára ennek eredménye képen a tó rendeltetésének megfelelően, biztonságos életteret nyújt a benne elhelyezett ivadékoknak és 1-2 nyaras állománynak.

2011 tavaszán a Batinkov tó déli és keleti részén fásítást végeztünk. A tavak környezetét egész évben közösen, szervezett folyamatos munkával tartjuk tisztán. Az évek során a bevezető utakat is folyamatosan karbantartottuk a jobb megközelíthetőség érdekében.

Minden év júniusában hagyományos házi horgászversenyt tartunk. A rendezvények mára, a családtagok bevonásával, színes közösségi programmá fejlődtek, ezáltal lehetőség nyílik a családok részére a tartalmas, jó hangulatú szabadidő eltöltésére. Az egyesületnek Katymár község önkormányzatával és egyéb civil szervezetekkel (Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Katymári Sportegyesület) egyaránt jó a kapcsolata. Az együttműködés közös céljainak érdekében kiváló. A helyi Német és Horvát Nemzetiségi Önkormányzatokkal szintén jó viszonyt ápolunk. Rendezvényeikhez és szabadidős programjaikhoz segítséget nyújtunk, mely a kölcsönösségen alapszik.